Avantouintipaikkojen turvallisuus

Yhdistyksen ylläpitämissä avantouintipaikoissa ovat niiden turvallisuutta ja avantouintia koskevat ohjeet pukutilojen ilmoitustauluilla kaikkien nähtäville.

Tutustuthan ohjeisiin ensimmäisen kerran käydessäsi uimassa ja aina uintikauden alussa.

Lahden Avantouimarit ry vastaa yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa avantouintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden kunnossapidosta ja tarkastuksista sekä talviuintipaikan ja uintialueen puhdistuksesta ja turvallisuudesta. Avantouintipaikan laituri- ja porrasrakenteiden kunto tarkastetaan sekä liikuntatoimen että yhdistyksen teknisen vastaavan toimesta ennen uintikauden alkua. Epäkohdat pyritään korjaamaan ennen uintikauden alkua. Mahdollisista korjaustoimenpiteistä ja niiden aiheuttamista muutoksista tilojen tai avannon käyttöön tiedotetaan ilmoitustauluilla sekä yhdistyksen internetsivuilla.

 

Lahden Avantouimareiden ylläpitämät avantouintipaikat sijoittuvat kaikki joko yleiselle uimarannalle tai sen välittämään läheisyyteen sekä yleisten kävelyteiden läheisyyteen ja jäälle tehtävien latujen / kävelyreittien läheisyyteen, joten avantouintialueen lähellä liikkuu muitakin kuin yhdistyksen uimareita.  Avantouintipaikkojen läheisyydessä liikkuvien huomioimiseksi pyritään järven /lammen jäätilanteen salliessa merkitsemään avantouintialue asianmukaisilla varoitus- ja huomiomerkinnöillä. Avantouintipaikan merkitsemisestä vastaavat rantavastaavat ja tekniset vastaavat.  Avantoalue merkitään oranssilla/punaisella verkkoaidalla tai lippusiimoilla riittävän laajasti ja riittävän etäältä avannon reunoilta. Lisäksi verkkoaitaan tai lippusiimaan kiinnitetään "Avanto" - kyltit. Rantavastaavat kiinnittää huomiota keväällä jään sulamisen aikana avannon rajaamiseen ja tarvittaessa merkintöjen siirtämiseen.