Avantouintipaikat Lahdessa

Avantouintipaikkamme ja niiden pukukopit ovat vain Lahden Avantouimarit ry:n jäsenten käytettävissä.  Avantouintipaikoilla ei ole saunaa.

Avantouintipaikkamme sijaitsevat Möysässä Joutjärven rannalla, Mytäjäisissä Mytäjäisen lammen rannalla sekä Mukkulassa Vesijärven rannalla.

Avantouintipaikkojen yleiset ohjeet

  • Virallinen uimakausi on 1.10-30.4, mutta pukutilat ovat jäsenten käytössä 1.9-31.5.
  • Avantouintipaikkojen pukuhuoneissa ovat uintilistat, joihin jokaisen uimarin tulee kirjautua. Avantouimari kirjaa itsensä sille uimapaikalle, jossa pääsääntöisesti käy. Uintilistoihin kirjataan uintikerrat (vain Lahden Avantouimareiden avannoissa) kuukauden aikana. Listan ylläpitäjän tehtävän helpottamiseksi merkinnät tulisi tehdä selkeästi ja uimakerrat juoksevin numeroin. Listan käyttöohjeet löytyvät ilmoitustauluilta listojen yhteydestä. Lista vaihdetaan kuukauden lopussa/seuraavan kk:n alussa. Uintilistat käytössä 1.10-30.4.
  • Avantouintipaikkojen pukuhuonetilojen ulko-ovet pidetään aina lukittuina ilkivallan, ulkopuolisten pääsyn ja oven jäätymisen estämiseksi. Avain tulee ottaa mukaan uimaan mentäessä. Avaimelle on ulko-oven tai laiturin portaiden yhteydessä koukut, jonne avaimen voi laittaa uimisen ajaksi.
  • Ulko-ovi pidetään aina kiinni ja avain otetaan mukaan uimaan mennessä. Tämä estää suurelta osin lukon jäätymisongelmat. Uimapaikalla havaitut ongelmat, puutteet tai vaarat ilmoitetaan heti rantavastaavalle, vuorokaudenaika huomioiden esim. tekstiviestillä. Rantavastaavien tiedot löytyvät nettisivuilta ja uimapaikoilta.
  • Yhdistyksellä on palkattu siivoojat, jotka vastaavat pukuhuonetilojen puhtaanapidosta. Siivousaikana pukuhuonetilat eivät ole uimareiden käytettävissä. Siivousajat löydät nettisivuilta ja  ilmoitustauluilta. Toivomme sinun antavan siivoojalle työrauhan.
  • Avantouintipaikalle/pukuhuonetiloihin ei tuoda lemmikkieläimiä.
  • Jos huomaat avantouintipaikalla epäkohtia tai rikkoutuneita rakenteita, ilmoita asiasta rantavastaavalle. Rantavastaavien yhteystiedot löydät ilmoitustauluilta sekä yhdistyksen nettisivuilta.
  • Jokaisen avantouimarin vastuulla on huolehtia, että pukuhuonetilat jäävät lähtiessä siisteiksi ja tavarat ovat järjestyksessä.
  • Yhdistyksellä on jäsenilleen ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa uintikaudella 1.9-31.5. yhdistyksen avantouintipaikoilla. Lisätietoja koppien ilmoitustauluilla.