Hallitus

Hallitus ja toimihenkilöt kaudella 2022-2023

Puheenjohtaja
Taru Pelli

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Anne Peltola

Sihteeri
Satu Rantanen-Pasila

Hallituksen muut jäsenet

Sivi Kähkönen

Veijo Laasonen

Birgit Malinen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Seija RovioSähköposti
info(at)lahdenavantouimarit.fi

Jäsenrekisterin hoitaja
Sivi Kähkönen

Nettisivujen ylläpito
Satu Rantanen-Pasila

Siivous

Mytäjäinen: Tuomo ja Marianne  Valola
Möysä: Cindy Laasonen
Mukkula: Kaisa Käärmemaa

Huomio!  Kaikki yhteydenotot rantavastaavien kautta!!

Hallituksen toiminta

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenen toimiaika on kaksi (2) vuotta. Hallituksen kokoonpano vaihtuu siten, että puheenjohtajan ollessa erovuorossa vaihtuu joka toinen vuosi samalla hallituksen jäsenistä kolme (3) ja joka toinen vuosi vaihtuu kolme (3). Hallitus valitsee keskuudestaan alkaneelle toimikaudelle varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, rantavastaavat ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus päättää, millä tavoin kutsu hallituksen jäsenille toimitetaan ja kuinka hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) hallitukseen jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet vuosikokoukseen, joka pidetään ennen toimintakauden alkua. Äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa on jäsenillä sekä kunniajäsenillä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Kokouskutsu julkaistaan vähintään 2 viikkoa (14 vrk) ennen kokousta ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja yhdistyksen Internet-sivuilla tai myös uimapaikkojen ilmoitustauluilla.